.NET, sinds jaar en dag ontzettend populair 

Voor het merendeel van de mensen geldt uiteraard dat ze wellicht nooit precies te weten zullen komen welke technologie(ën) er schuilgaan achter de software waar ze gebruik van maken. Dat hoeft in de praktijk ook helemaal geen probleem te zijn, integendeel. Dit gezegd hebbende kan het wel zeker interessant zijn om te weten wat je kan verwachten van .NET. Hier bestaan in de praktijk immers nog wel wat foutieve aannames over. Het betreft hier in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden dan ook geen programmeertaal, maar wel een framework waarin verschillende programmeertalen voor bestaan. Wil je hier nu precies meer over te weten komen? Dan is het absoluut van belang om ook het restant van de informatie hieronder nog door te nemen.

De basis van dit framework uitgelegd 

Laat ons het in eerste instantie even hebben over de basis van het .NET framework. Wanneer we dat doen moeten we zeggen dat deze is ontwikkeld door Microsoft. Voor heel wat mensen betekent dit gelijk dat ze vermoeden dat er uitsluitend gebruik van kan worden gemaakt voor toepassingen die draaien op de Windows besturingssystemen. In de praktijk is dat gelukkig helemaal niet het geval. Ondanks het feit dat er uiteraard heel wat toepassingen op .NET zijn ontwikkeld voor Windows geldt immers eveneens dat dit het geval is voor macOS evenals voor Linux. Dit is meteen uiteraard een ontzettend belangrijk voordeel dat kan worden toegeschreven aan dit framework. 

Met bovenstaande is meteen een zeer vaak gehoord misverstand de wereld uitgeholpen. Voor menig aantal mensen geldt immers in de praktijk dat zij het vermoeden hebben dat .NET een programmeertaal is. Dat is niet correct. Het gaat in werkelijkheid om een framework waar uiteraard wel verschillende programmeertalen bij worden gebruikt. Op dit vlak kan worden gedacht aan:

  1. C#;
  2. F#;
  3. Visual Basic;

Wanneer je een beroep wenst te doen op een ontwikkelaar die toepassingen kan maken voor dotnet is het dus vooral van belang om een beroep te doen op een developer die bovenstaande programmeertalen meester is. Hou hier dus zeker en vast rekening mee. 

Wat zijn de voordelen het dotnet framework?

Er zijn tal van verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van het dotnet framework. In eerste instantie gaat het hierbij om een gratis framework dat zoals reeds eerder op deze pagina aangehaald werd ontwikkeld door Microsoft. Vergis je echter niet, de toepassingen die worden ontwikkeld op dit framework zijn ook zonder probleem in te zetten op andere platformen zoals Linux en macOS. In het bijzonder de flexibiliteit van dit platform wordt door zeer veel experten geroemd. Dat is echter zeker niet alles. Bovendien is het namelijk eveneens zo dat er sprake is van een zeer uitgebreid bibliotheekaanbod. In totaliteit gaat het om zomaar even 90.000 verschillende bibliotheken. Hoe dan ook is het dus duidelijk zo dat er heel wat verschillende voordelen verbonden zijn aan het gebruik van dit toch wel echt interessante framework. 

Dit kan een .NET ontwikkelaar voor jou betekenen!

Wil jij ook graag één of meerdere toepassingen op .NET laten ontwikkelen.? In dat geval zal je daarvoor uiteraard een gespecialiseerde ontwikkelaar onder de arm willen nemen. Doet er zich op een bepaald ogenblik een probleem voor met de ontwikkelde software of applicatie? In dat geval kan diezelfde ontwikkelaar, die je natuurlijk hebt ingehuurd via SHORE teams, je mogelijks bijstaan bij het verhelpen van dat probleem.